Kinesiologisches Tapen - Grundkurs

09.10.2020 - 09.10.2020
85139 Wettstetten, D
LZ20201009
169,00

Kinesiologisches Tapen-Lymphe u. Narben

10.10.2020 - 10.10.2020
85139 Wettstetten, D
LZ20201010
169,00

Kinesiol. Tapen-V. Baby bis zur Pubertät

11.10.2020 - 11.10.2020
85139 Wettstetten, D
LZ20201011
169,00

Kinesiologisches Tapen - Grundkurs

17.10.2020 - 17.10.2020
37619 Heyen, D
LZ20201017
169,00

Kinesiol.Tapen - v. Baby zur Pubertät

18.10.2020 - 18.10.2020
37619 Heyen, D
LZ20201018
169,00